Więcej informacji

Diagnozowanie i leczenie zapalenia płuc

Niezwykle ważne jest wczesne wykrycie choroby i włączenie terapii antybiotykami. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, bardzo często zapalenie płuc mylone jest ze zwykłą grypa, dlatego w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie zaplenia płuc, konieczne jest szczegółowe badanie i osłuch pacjenta. Czasem w celu prawidłowego zdiagnozowania choroby, lekarz prowadzący może zlecić wykonanie prześwietlenia płuc, czyli RTG klatki piersiowej. W przypadku zapalenia płuc, na wykonanym zdjęciu widoczne są liczne zacienienia w postaci pojedynczych plam lub plam zlewających się w większą całość. Na zdjęciu widoczna może być również obecność płynu w jamie opłucnej. Czasem lekarz dla dokładnej diagnozy zleca również badania laboratoryjne (mocz i krew). Zwiększona liczba leukocytów, jak również podwyższone stężenie CRP (białka ostrej fazy) mogą sugerować zapalenie płuc u badanego.

W przypadku zdiagnozowania u pacjenta zapalenia płuc, dalszy sposób postępowania i leczenia uzależniony jest przede wszystkim od wieku i stanu pacjenta, a także od stopnia rozwoju choroby. W przypadku osób starszych, czy niemowląt i małych dzieci, jak również osób przewlekle chorych, w chwili rozpoznania choroby konieczna jest hospitalizacja. W pozostałych przypadkach chory może być leczony w domu, przyjmując odpowiednie antybiotyki przez co najmniej 7 dni. Koniecznym może być również przyjmowanie leku przeciwgorączkowego i przeciwbólowego. Należy też bezwględnie odstawić papierosy. Jednakże - jeśli po upływie 48 godzin nie nastąpi wyraźna poprawa, chory powinien być skierowany do szpitala na dalsze leczenie.