Więcej informacji

Rodzaje zapalenia płuc

Można wyróżnić kilka rodzajów zapalenia płuc, dzielimy je wg następujących kryteriów.

Rodzaj czynnika wywołującego

 • wirusowe zapalenie płuc - (stwierdza się je w około 5-20% przypadków) występuje najczęściej jesienią i zimą, w okresach epidemii grypy
 • bakteryjne zapalenie płuc - (około 70% przypadków zachorowań pozaszpitalnych) wywołane najczęściej przez dwoinkę zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae), a także przez Haemophilus influenzae i gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)
 • atypowe zapalenie płuc - odpowiedzialne są za nie drobnoustroje typu Mycoplasma pneumonie, Legionella pneumophila i Chlamydia pneumoniae
 • grzybiczne zapalenie płuc - czynnikiem wywołującym są grzyby
 • alergiczne zapalenie płuc
 • chemiczne zapalenie płuc

Miejsce zachorowania

 • zapalenie płuc szpitalne
 • zapalenie płuc pozaszpitalne

Umiejscowienie stanu zapalnego w płucach

 • odoskrzelowe (ogniskowe, płacikowe)
 • płatowe
 • segmentalne